0 produkter
Din inköpslista
Din inköpslista är tom.

Industri/Ex

Säkra lösningar för Ex-områden

Förebygg olyckor orsakad av statisk elektricitet

I alla processer där det finns rörelse kan strukturen och separationen av material skapa statisk laddning. Det sker om två föremål gnids mot varandra och det blir överskott på elektroner i det ena och underskott i de andra. I det vardagliga livet kan en stöt av statisk laddning upplevas med lätt obehag, men i en gas eller dammatmosfär kan det leda till allvarliga konskvenser.

Som tur är finns det skyddsåtgärder att vidta genom att eliminera potentiella tändkällor och motverka urladdning av statisk elektricitet. Ofta finns det dolda faror i form av "isolerade ledare". Detta är ledande föremål som antingen är inneboende eller oavsiktligt isolerade från jord och kan innefatta allt från metallflänsar, beslag och ventiler i rörsystem till människor. Isolerade ledare ses ofta som den mest sannolika källan till statiska incidenter inom industrin. Läs mer om jordning här

Earth-Rite RTR Jordningssystem Ex för tankbil

Explosionsskyddat jordningssystem med tankbilsidentifiering och övervakning av jordtag och jordningskrets. Leder bort statisk elektricitet vid överföring av vätskor eller pulver inom explosionsfarliga områden. Earth-Rite RTR kontrollerar och övervakar jordkretsen och kontrollerar att tankbilen är korrekt ansluten.

Les mer
Jordningssystem för fordon

Ibland är det nödvändigt att jordningen är obligatorisk eller på annat sätt ger operatörem information innan man startar en potentiellt explosionsfarlig process. Då rekommenderas jordningssystem med automatisk övervakning.

Nyheter inom Industri/Ex

Ny IEC-standard för jordning
Ny standard för skydd mot fara vid statisk elektricitet i potentiellt explosiv atmosfär.
Ny utgåva av SEK Handbok 427
Nu finns en ny, fjärde utgåva av SEK Handbok 427, för dig som arbetar med elinstallationer i explosionsfarliga områden.
Jordning, en försäkring mot olyckor.
Gnistor genererade av statisk elektricitet är en osynlig fiende i områden där det finns risk för explosion och brand. Som tur är finns det säkerhetsåtgärder att vidta. Jorda alltid först.
Vi är specialister på explosiva miljöer