Handlelisten din
Handlelisten din er tom.

Hazardous

Sikre løsninger for Industri og Ex-områder

Forhindre ulykker forårsaket av statisk elektrisitet

I alle prosesser der det er bevegelse, kan strukturen og separasjonen av materialer skape statisk ladning. Det skjer hvis to gjenstander blir gnidd mot hverandre og det vil være overskytende elektroner i den ene og underskudd i den andre. I hverdagen kan et sjokk av statisk ladning oppleves med svakt ubehag, men i en gass- eller støvatmosfære kan det føre til alvorlige konsekvenser.
Se alle våre jordingsprodukter

Heldigvis er det beskyttende tiltak som kan iverksettes ved og eliminere potensielle antennelses kilder og motvirke utladning av statisk elektrisitet. Ofte er det skjulte farer i form av "isolerte ledere". Dette er ledende gjenstander som enten er iboende eller utilsiktet isolert fra jord og kan omfatte alt fra metallflenser, beslag og ventiler i rørsystemer til mennesker. Isolerte ledere blir ofte sett på som den mest sannsynlige kilden til statiske hendelser i bransjen. 

Earth-Rite RTR Grounding System Ex for tankbil

Eksplosjonssikkert jordingssystem med identifisering og overvåkning av tankbil og krets på bakken. Ledet statisk elektrisitet ved overføring av væske eller pulver i eksplosive områder. Earth-Rite RTR kontrollerer og overvåker jordkretsen og verifiserer at tankbilen er riktig tilkoblet.

Les mer
Industri & Eksplosjonssikkert elmateriale

I følge ATEX-direktivene må utstyr som brukes i eksplosjonsklassifiserte områder oppfylle visse spesifikke krav for å sikre at de ikke kan forårsake gnist og dermed forhindre ulykker.

Les mer om ATEX

Nyheter inom Hazardous

Leading the way in hazardous area static control
Technical Article
Lysrør skal fases ut i 2023
Flere lyskilder vil forsvinne ettersom de kanskje ikke lenger kommer på EU-markedet fra 24. august 2023. Formålet med de nye direktivene er å redusere mengden kvikksølv i samfunnet og å spare strøm.
Metoder for å fjerne statisk elektrisitet
Jord alltid først. Forhindre ulykker forårsaket av statisk elektrisitet.
Hva er ATEX?
På 1990-tallet ble det innført to nye lover som påvirker hvilket utstyr som kan være i områder med fare for eksplosjon av gass eller støv. Produktdirektivet kom til 1994, og Arbeidsdirektivet kom til 1999. Noen, sannsynligvis en franskmann, oppsummerte disse lovene med utrykket ATEX (ATmosphere EXplosible).
Jording, en ulykkesforsikring.
Gnister som genereres av statisk elektrisitet er en usynlig fiende i områder der det er fare for eksplosjon og brann. Heldigvis er det sikkerhetstiltak å ta. Start alltid med jording.
Ny IEC-standard för jording
Ny standard for beskyttelse mot fare for statisk elektrisitet i potensielt eksplosive atmosfærer.
Vi er spesialister på produkter til eksplosive miljøer
Kontakt oss
Har du frågor kring hazardous?
053-21 80 01