Handlelisten din
Handlelisten din er tom.
20 Oktober 2021

Metoder for å fjerne statisk elektrisitet

Jord alltid først. Forhindre ulykker forårsaket av statisk elektrisitet.

Hva er statisk elektrisitet?

I alle prosesser der det er bevegelse, kan kontakt og separering av materialer skape statisk ladning. Dette skjer hvis to objekter gnis mot hverandre og det er et overskudd av elektroner i den ene og et underskudd i den andre. I hverdagen kan et støt av statisk ladning oppleves med lettere ubehag, men i en gass- eller støvatmosfære kan det føre til alvorlige ulykker.

Heldig vis finnes det beskyttende tiltak som kan utføres for å eliminere potensielle antennelseskilder og motvirke utlading fra statisk elektrisitet. Ofte er det skjulte farer i form av "isolerte ledere". Dette er ledende objekter som enten er iboende eller utilsiktet er isolert fra jord og kan inkludere alt fra metallflenser, beslag og ventiler i rørsystemer til mennesker. Isolerte ledere blir ofte sett på som den mest sannsynlige kilden til ulykker forårsaket av statisk elektrisitet i industrien.

Risiko med statisk ladning i industrielle prosesser kan oppstå, for eksempel under pumping, omrøring, fritt fall eller en person som beveger seg innenfor området.

Sikker jording

I henhold til ATEX- direktivet må utstyr som skal brukes i eksplosjons klassifiserte områder oppfylle visse spesifikke krav for å sikre at det ikke kan forårsake gnister. Men selv om utstyret oppfyller disse kravene, kan det likevel oppstå ulykker dersom funksjonen til utstyret ikke holder mål.

For å kunne bruke jordeutstyr jevnt og trygt, kreves grepvennlige klemmer, spiralkabler og automatiske oppruller.

Led ladningen til bakken

Den enkleste og ofte mest pålitelige måten å redusere risikoen for at en elektrostatisk gnist antenner, er å jorde. Ved kontinuerlig å fjerne den statiske ladningen sikrer du områder der det finnes brannfarlige, eksplosive varer eller gasser. En enkel og billig forsikring mot ulykker.

Jordingsutstyr for industrien

I industriområder der det er gass- eller støvatmosfære, er det ekstra viktig å lede statisk ladning til bakken, slik at det ikke oppstår brann og eksplosjon. Den statiske ladningen kan oppstå ved for eksempel pumping, omrøring, fritt fall eller bare av en person som beveger seg i området.

Utstyr som kontrollerer at jordingen er sikker før den eksplosive prosessen starter er derfor viktig. Alt fra testinstrumenter, jordklemmer med LED -indikasjon til sko teststasjon som tester antistatiske sko før du går inn i Ex -området, kan redde liv.

 

Jordingsystem for kjøretøyer

Noen ganger er det nødvendig at jordingen er obligatorisk eller på annen måte gir operatøren informasjon før en potensielt eksplosiv prosess startes. Da anbefales et jordingssystem med automatisk overvåking.

Overføring av væsker eller pulver mellom kjøretøyer som tog, lastebiler eller tankskip kan ofte generere store statiske ladninger. I eksplosive atmosfører som dette kan statiske ladninger utgjøre en betydelig fare. Derfor anbefales jordingssystemer som sikrer prosessen gjennom overvåking og kontroll av jordingsbanen. For eksempel ved å føle jordingpunkt, jording, indikere, overvåke jordkretsen og forriglingsfunksjon som kan gjøre f.eks. At pumpene ikke starter før jording er utført å verifisert.

Informasjonskataloger

Sammen med Newson Gale har vi gitt ut en manual "Grounding & Bonding Applications Handbook".

Sammen med Malux-mappen ”Förebygg olyckor med statisk electricitet” får du god kunnskap om jording risikoer og hvordan du skal håndtere dem.

For mer informasjon, kontakt oss på info@malux.no

Vil du vite mer om jording eller legge inn en bestilling?

Fyll ut personopplysningene dine så kontakter vi deg så fort som mulig.

Har du spørsmål? Ring oss.
004753-21 80 00
Jeg vil at Malux skal kontakte meg!
Kontakt oss
Har du frågor kring hazardous eller den här nyheten?
053-21 80 01