0 produkter
Din inköpslista
Din inköpslista är tom.

Om Malux

Malux är ett norrländskt entreprenörsdrivet företag med huvudkontor i hjärtat av Höga Kusten - Örnsköldsvik.

Sedan starten 1972 har vi arbetat för en säkrare vardag inom våra verksamhetsområden industri, kommunikation, belysning, service och eftermarknad.

Alla lyckade affärer och varaktiga samarbeten baseras på förtroende. Genom att vara tydliga i vår kommunikation, skapa mervärde för våra kunder och ta ansvar för våra produkter och lösningar vill vi vara det mest förtroendeingivande företaget i branschen.

Vårt koncept bygger på en egen säljkår för den nordiska marknaden med djup teknisk kunskap. På så sätt kan vi erbjuda rätt lösning på rätt plats med service som övertygar.

1961 - El-Centralen

Malux bolagsgrupp startades som El-Centralen år 1961 av Helmut Schulze med inriktning på elinstallationer. Genom kontakter med Västtyskland och det forna DDR lyckades firman få agenturer inom områden såsom explosionsskydd, rörpost, undervattensbelysning och varvtalsmätning.

70-talet

Malux Elektro AB bildades med fokus på import och export. Första
dotterbolaget Oy Scan Malux AB startades. Huvudfokus blir Ex-produkter.

80-talet

Jörgen Schulze började i företaget 1977. Köpte bolaget av sin far Helmut Schulze 1982. Telemekano AB i Stockholm köptes. Tiden var mogen att utöka försäljningen med teleprodukter. Malux Elektro AB fick fler agenturer, blev generalagent för explosionsskyddat materiel. 

90-talet

Dotterbolaget Malux Data AB startades med inriktning på försäljning, service, kompletta systemlösningar med datorer och övriga dataprodukter. Avtal skrevs med Allgon gällande distribution av antenner i Skandinavien.

2000-talet

Malux Elektro och Malux Telemekano slogs ihop till det renodlade sälj- och distributionsbolaget Malux Sweden AB. Accenta AB köps. Accentas sortiment av nödbelysningar gör att Maluxgruppen nu har marknadens bredaste utbud av nödbelysningar.

2010-talet

Malux Data förvärvas av ett internationellt IT-företag. Maluxgruppen fokuserar nu på kärnverksamheten inom Industri/Ex, Belysning och Kommunikation. Malux presenterar nya generationen TrainTalkTM och satsar på fordonskommunikation.

Kvalitet & miljö

Malux Norge AS jobbar enligt samma processer som Maluxkoncernens övriga bolag, som är certifierade i enlighet med ISO9001:2015. Arbetet går ut på kontinuerlig utbildning av personalen i kvalitets- och miljöfrågor samt en ingående kontroll av alla våra leverantörers status i dessa frågor.

Teknik & Miljö

Vi arbetar för användande av energibesparande teknik och för införande av hållbara lösningar som sensorstyrning, energisparsystem, rörelsevakter, ljusrelän och LED. Vi hjälper också till med ljusberäkning, energisparkalkyler och projektering av nödbelysningsanläggningar. 

Elretur

Vi är anslutna till Elretur. Därigenom säkerställs vårt producentansvar då det gäller insamling och återvinning av uttjänt elektronik genom ett rikstäckande insamlingssystem. 

Högsta kreditvärdighet

Maluxkoncernen har högsta kreditvärdighet sedan 2010. Vi är mycket stolta över vårt höga kreditbetyg. Det bygger på Bisnodes kreditvärderingssystem som är världens äldsta och mest ansedda. Systemet betygssätter ett företags betalningsförmåga utifrån en mängd beslutsregler. Att driva ett kreditvärdigt företag kräver tid, engagemang och hårt arbete.

Leveranser/returer

För information om våra leveransvillkor och returer läs mer under länken.
Leverans/retur.

General Data Protection Regulation

Som kund kan du vara helt trygg i att samtliga personuppgifter är säkra hos oss då vi arbetar strikt gentemot de GDPR-regler som införs 25 maj år 2018 och är fullt ansvariga för hur dina personuppgifter hanteras. Läs hela vår sekretesspolicy.

Malux värderingar

Malux kommer att skapa mervärde för sina kunder, leverantörer och anställda samtidigt som de bidrar till en hållbar social utveckling.Att uppnå detta förutsätter god ekonomisk lönsamhet, hänsyn till miljöfrågor och socialt engagemang.

Malux jobbar aktivt för god affärsetik och strävar efter långsiktiga och pålitliga relationer med sina affärspartners.

Malux grundläggande krav är att de internationella konventionerna och nationella lagarna följs. Malux uppförandekod bygger på FN:s Global Compact.

Mänskliga rättigheter
Personer som tillverkar produkter och tillhandahåller tjänster som Malux köper ska respekteras i sitt yrke och inte diskrimineras på sådant sätt som nationellt eller socialt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.
Människor som tillverkar produkter eller tillhandahåller tjänster för Malux har rätt att bilda föreningar och organisera sig efter eget val.

Arbetskraft
De produkter och tjänster som Malux köper ska tillverkas eller tillhandahållas av personer som arbetar av fri vilja.
Barnarbete är inte accepterat. Malux leverantörer måste följa FN:s barnkonvention och den nationella lagstiftningen i det land där produkten eller tjänsten tillverkas eller utförs.
Arbetstid och minimilöner ska följa de nationella lagarna i det land där produkterna tillverkas eller tjänsterna utförs.
Malux främjar en säker och hälsosam arbetsmiljö i hela försörjningskedjan, i enlighet med varje lands hälso- och säkerhetslagstiftning.

Miljö
Malux arbetar aktivt för att minska den globala miljöpåverkan.

Anti-korruption
Malux arbetar för god affärsetik, långsiktiga och tillförlitliga relationer och är emot alla former av korruption och utpressning.

Anders Nygren
CEO

Malux AB