0 produkter
Handlelisten din
Handlelisten din er tom.

Malux Solutions

Vi er et nordisk gründerfirma med hovedkontor i hjertet av High Coast - Örnsköldsvik.

Siden starten i 1972 har vi jobbet for å skape et trygt arbeidsmiljø for våre kunder innen industri, kommunikasjon, belysning, service og ettermarked.

I dag har vi selskaper i Sverige, Norge, Finland, Estland, Latvia og Litauen, med kunder i Europa, Midtøsten, Asia og Australia.

Vi jobber med sikkerhetsrelaterte løsninger som er tilpasset kundens behov, og sørger for funksjon over tid med vår virksomhet innen service og ettermarked.

Å levere tekniske løsninger for en tryggere verden, motiverer oss hver dag.

Rett løsning på riktig sted

På reisen til et tryggere arbeidsmiljø er det ingen snarveier. Samtidig er valgene og kompromissene mange.

Med en nordisk salgsstyrke og omsorg for hver levering har vi i nesten femti år bygget opp en kunnskap som hjelper kunden til å navigere riktig mellom produkter, løsninger og myndighetskrav på alle nivåer.

Et viktig mål for oss i Malux er å håndtere det sterke navnet og det gode omdømmet vi har i markedet.

Våre produkter gir sikkerhet for mennesker, fasiliteter og garantier for at vi kan stå opp for vårt motto; I trygge hender med Malux.

1961 - El-Centralen

Maluxs bedriftsgruppe ble startet som El-Centralen i 1961 av Helmut Schulze med fokus på elektriske installasjoner. Gjennom kontakter med Vest-Tyskland og det tidligere DDR, klarte selskapet å få byråer i områder som eksplosjonsbeskyttelse, rørpost, belysning under vann og hastighetsmåling.

70-talet

Malux Elektro AB ble grunnlagt med fokus på import og eksport. Det første datterselskapet Oy Scan Malux AB ble startet. Hovedfokuset vil være Ex-produkter.

80s

Jörgen Schulze begynte i selskapet i 1977. Kjøpte selskapet av faren Helmut Schulze i 1982. Telemekano AB i Stockholm ble kjøpt. Tiden var moden for å øke salget med telekomprodukter.

90s

Datterselskapet Malux Data AB ble startet med fokus på salg, service, komplette systemløsninger med datamaskiner og andre datamaskinprodukter. Det ble inngått en avtale med Allgon om distribusjon av antenner i Skandinavia.

2000-tallet

Malux Elektro og Malux Telemekano ble slått sammen til det eneste salgs- og distribusjonsselskapet Malux Sweden AB. Accenta AB er kjøpt. Accentas utvalg av nødbelysning betyr at Malux gruppen nå har det bredeste spekteret av nødbelysning i markedet.

2010s

Malux Data er kjøpt opp av et internasjonalt IT-selskap. Malux-gruppen fokuserer nå på kjernevirksomheten innen Industri / Ex, belysning og kommunikasjon. Malux presenterer den nye generasjonen TrainTalkTM og investerer i kjøretøykommunikasjon.

Kvalitet & miljø

Malux Sweden AB er sertifisert i samsvar med ISO9001: 2015. Arbeidet er basert på kontinuerlig opplæring av personalet i kvalitets- og miljøspørsmål, samt en grundig kontroll av statusen til alle våre leverandører med tanke på disse spørsmålene

Teknikk og miljø

Vi jobber for bruk av energisparende teknologi og for innføring av bærekraftige løsninger som sensorstyring, energibesparelsesystemer, bevegelseskontroll, lysreleer og LED. Vi hjelper også til med lysberegning, beregning av energisparing og planlegging av nødlysanlegg.

StartBANK

Med sikkerhet i fokus er det å være en del av StartBANK et naturlig valg for Malux Norge. StartBANK er ett felles leverandørregister og bransjenettverk for bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge.

Høyeste kredittvurdering

Malux Gruppe har den høyeste kredittvurderingen siden 2010. Vi er veldig stolte av vår høye kredittvurdering. Det er basert på Bisnodes kredittvurderingssystem, som er det eldste og mest ansette i verden. Systemet vurderer et selskaps betalingsevne basert på en rekke beslutningsregler. Å drive et kredittverdig selskap krever tid, dedikasjon og hardt arbeid.

Leveranser/returer

For informasjon om leverings- og returbetingelsene våre, les mer under lenken Leverans/retur.

General Data Protection Regulation

Som kunde kan du være helt trygg på at alle personopplysninger er sikre hos oss, da vi jobber strengt i henhold til GDPR-reglene som ble introdusert den 25. mai, 2018, og er fullt ansvarlige for hvordan personopplysningene dine blir håndtert. Les personvernreglene våre

Nkom - Ekomnettautorisasjon

Ekomnettautorisasjon (ENA) gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) som er definert i ekomloven. 

Malux' verdier

Malux vil skape merverdi for sine kunder, leverandører og ansatte samtidig som de bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. For å oppnå dette kreves det god økonomisk lønnsomhet, hensyn til miljøspørsmål samt samfunnsengasjement.

Malux jobber aktivt for god forretningsetikk og streber etter langsiktige og pålitelige relasjoner til sine forretningspartnere.

Malux' grunnleggende krav er at internasjonale konvensjoner og nasjonale lover blir fulgt. Malux' adferdskode er basert på FNs Global Compact.

Menneskerettigheter
Mennesker som produserer produkter og leverer tjenester som Malux kjøper må respekteres i sitt yrke og ikke diskrimineres på en måte som er nasjonal eller sosial av opprinnelse, relatert til rase, kjønn, seksuell legning, religion eller politisk mening.
Mennesker som produserer produkter eller leverer tjenester for Malux har rett til å danne foreninger og organisere seg etter eget skjønn.

Arbeidskraft
Produktene og tjenestene som Malux kjøper skal produseres eller tilbys av personer som jobber av fri vilje.
Barnearbeid er ikke akseptert. Malux' leverandører må følge FNs barnekonvensjon og den nasjonale lovgivningen i landet der produktene eller tjenestene produseres eller utføres.
Arbeidstid og minimumslønn skal følge de nasjonale lovene til det landet der produktene produseres eller tjenestene utføres.
Malux fremmer et sikkert og godt arbeidsmiljø i hele forsyningskjeden, i samsvar med hvert lands helse- og sikkerhetslovgivning.

Miljø
Malux arbeider aktivt for å redusere den globale miljøpåvirkningen.

Anti-korrupsjon
Malux jobber for god forretningsetikk, langsiktige og pålitelige forhold og er mot alle former for korrupsjon og utpressing.

Politikk angående konfliktmineraler

Malux jobber aktivt for god forretningsetikk og tilstreber langsiktige og pålitelige forhold til sine forretningspartnere. Vi har grunnleggende krav for å sikre menneskers helse, sikkerhet og beskyttelse. Som en del av vår policy stiller vi høye krav til sosialt, miljømessig og menneskerettigheter i vårt leverandørnettverk.

Våre forpliktelser i forhold til konfliktmineraler er en del av vårt samfunnsansvar. Malux arbeider for at produktene vi selger ikke inneholder konfliktmineraler, også kjent som "3TG". "3TGs" er mineraler smeltet i tinn, tantal, wolfram og gull som kommer fra områder som direkte eller indirekte finansierer konflikter i Den demokratiske republikken Kongo eller nabolandene.

Vårt ansvar

Vi, sammen med leverandørene våre, avklarer om produkter som selges til oss inneholder tinn, tantal, wolfram eller gull, og i så fall om disse metallene kommer fra konfliktfrie smelteverk.
Produktene kjøpes kun fra godkjente leverandører
Be leverandørene våre om å arbeide i samsvar med vår policy og informere oss om deres utvikling.

Som med så mange andre organisasjoner som sporer konfliktmineraler, vil det ta tid for et selskap av vår størrelse, med et stort og komplekst leverandørnettverk, å samle inn informasjonen som trengs for å forstå vår bruk av “3TG”. Målet vårt er å bare bruke konfliktfrie kilder til "3TG" -materialer. Vi samarbeider med våre leverandører og kunder for å hjelpe dem med å forstå bruken av konfliktmineraler og at de tar sitt ansvar som en god entreprenør.

Anders Nygren
CEO
Malux Solutions