Handlelisten din
Handlelisten din er tom.
19 Mars 2023

Lysrør skal fases ut i 2023

Flere lyskilder vil forsvinne ettersom de kanskje ikke lenger kommer på EU-markedet fra 24. august 2023. Formålet med de nye direktivene er å redusere mengden kvikksølv i samfunnet og å spare strøm.

Lysrør som inneholder kvikksølv kan ikke produseres eller importeres til Europa etter 24. august 2023. Kvikksølv har blitt brukt til å produsere ultrafiolett lys i lineære lysrør, hvorved lysstoffrøret på lampen omdanner det ultrafiolette lyset til synlig lys.

Til nå har T5 og T8 lysrør fått inneholde kvikksølv. Men nå har EU-kommisjonen også fjernet det untaket for kvikksølv. Dette i henhold til RoHS-direktivet (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment).

Følgende lyskilder er påvirket fra høsten 2023:

  • Lysrør T8
  • Lysrør T5
  • Kompakte lysrør uten integrerte betjeningsenheter
  • Halogenlamper med sokkel G9, G4 og GY 6,35.

Lokaler med disse lyskildene må gjennomgås

Hva er alternativene?

Det nye avviklingskravet innebærer at eksisterende anlegg med disse lyskildene må gjennomgås og oppdateres. Et første skritt er å ta befaring. Belysning med lysstoffrør og kompaktlysrør er svært vanlig i eiendommer som skoler, omsorgsboliger, kontorer, idretts- og industrilokaler.

Hva er alternativene?

  • Det finnes LED-lysrør for direkte erstatning. Kompatibilitet må kontrolleres med den respektive produsent
  • Ombygging av eksisterende armatur
  • Erstatning med en moderne LED-armatur

Bytt til energieffektive armaturer med LED

Ved å bytte til LED kan du spare opptil 80 % i energi- og vedlikeholdskostnader, samtidig som du reduserer karbonavtrykket betydelig. Årsaken til dette ligger i halvlederen til lysdioden. Dette sender ut lyset sterkere og klarere, men bruker samtidig mindre energi.

Ifølge det svenske energiverket vil utfasingen innebære en energibesparelse på cirka 310 milliarder kWh og en reduksjon av kvikksølv med cirka 5,4 tonn innenfor EU frem til år 2035. I Norge forventes en utskiftning av 8-10 millioner armaturer. 

RoHs direktiv

RoHS-direktivet har som mål å forebygge risiko for menneskers helse og miljø i forbindelse med håndtering av elektronisk og elektrisk avfall. Dette gjøres ved å begrense bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr som kan erstattes av sikrere alternativer. Disse begrensede stoffene inkluderer tungmetaller, flammehemmere eller myknere.

Direktivet fremmer resirkulerbarheten av EEE, da EEE og dets komponenter som har blitt til avfall inneholder færre farlige stoffer. Samtidig sikrer det like konkurransevilkår for produsenter og importører av elektriske og elektroniske produkter på det europeiske markedet. Elektrisk og elektronisk utstyr som produseres og importeres til EU må oppfylle kravene i RoHS-direktivene.

Kontakt oss
Har du frågor kring hazardous, buildings eller den här nyheten?
053-21 80 01