Handlelisten din
Handlelisten din er tom.
7 Oktober 2021

Hva er ATEX?

På 1990-tallet ble det innført to nye lover som påvirker hvilket utstyr som kan være i områder med fare for eksplosjon av gass eller støv. Produktdirektivet kom til 1994, og Arbeidsdirektivet kom til 1999. Noen, sannsynligvis en franskmann, oppsummerte disse lovene med utrykket ATEX (ATmosphere EXplosible).

Når risiko for eksplosiv blanding med glass eller støv finnes, da er tomteeieren eller personen som bruker lokalene forpliktet til å sørge for at det lages en klassifiseringsplan for dette området. Denne klassifiseringen bestemmer deretter hvilke krav som stilles til utstyret som skal plasseres i området.

Avhengig av hvor ofte det er fare for eksplosjon i området, inndeles det i soner.  Varmeutslippet fra installert utstyr er en kilde til å tenne sprengstoffet. Derfor må temperaturen når stoffet antennes og utstyrets varmeste punkt ikke være for nær hverandre. Derfor må temperaturklasser angis.

Eksplosjonens hastighet og trykk varierer også, noe som betyr at eksplosjonsgruppe må angis. Når installatøren deretter velger utstyr/produkt, ser han på Ex-sertifikatet og navneskiltet på produktet og velger den utførelsesformen som stemmer til klassifiseringen.

Hvordan markeringen på skiltet skal se ut, bestemmes av sertifiseringen og fremgår av det som står i Ex-sertifikatet. For å hjelpe med installasjon og vedlikehold finnes standarder og manualer som veiledning.

Klassifiseringsplan

For å på en tydelig måte vise hvor det er risikoområder og for å dokumentere dette, skal det være mulig å lese på plantegninger og i bygningstegninger hvordan disse såkalte sonene sprer seg. Sonene, 6 til antallet markeres med linjer, ruter og sirkler på tegningene slik at riktig utstyr kan velges for et spesifikt monteringssted.

Legg merke til at det ikke bare er i horisontalplanet at det er viktig å se sonenes grenser, men også vertikalt. Med for eksempel tunge gasser kan det hende at belysningen ikke trenger å velge Ex-klassifiserte, mens lette gasser gjør at kun belysningen er mest presserende å velge riktig.

Soner

Eksplosive gasser:

Sone 0 Risikoområde der en eksplosiv gassatmosfære forekommer konstant, langsiktig eller ofte.

Sone 1 Risikoområde der en eksplosiv gassatmosfære forventes å oppstå regelmessig eller midlertidig under normal drift.

Sone 2 Risikoområde der det ikke forventes en eksplosiv gassatmosfære under normal drift, men dersom dette skjer vil det være kortvarig.

 

Eksplosivt støv:

Sone 20 Risikoområde der en eksplosiv støvatmosfære forekommer konstant, langsiktig eller ofte.

Sone 21 Risikoområde hvor en eksplosiv støvatmosfære forventes å oppstå regelmessig eller tilfeldig under normal drift.

Sone 22 Risikoområde der det ikke forventes en eksplosiv støvatmosfære under normal drift, men dersom dette skjer vil det være kortvarig.

Temperaturklasse

Brannfarlige stoffer som gass, damp eller støv er klassifiserte (klassifisert) temperaturklasser i henhold til deres tenningstemperatur. Det vil si den laveste temperaturen som stoffet antennes ved kontakt med en overflate. T1 er den laveste klassen og T6 er den høyeste klassen.

Eksplosive gasser:

T1 450 ° C <gassantennelsestemperatur
T2 300 ° C T3 200° C T4 135° C T5 100° C T6 85° C

Eksplosivt støv:
Skrivs i ren tekst antall grader (f.eks. 65 ° C)

Standarder og håndbøker

EN IEC 60079-0 Generelle krav
EN IEC 60079-1 Exd Utførelse med eksplosjonssikker kabinett
EN IEC 60079-2 Exp Utførelse med overtrykk
EN IEC 60079-5 Exq Utførelse med sand
EN IEC 60079-6 Exo Utførelse med olje
EN IEC 60079-7 Exe Utførelse med økt sikkerhet
EN IEC 60079-11 Exi Utførelse med egen sikkerhet

EN IEC 60079-15 Exn Utførelse for sone 2
EN IEC 60079-18 Exm Utførelse med avstøpning
EN IEC 60079-10 Håndbok 426 Klassifisering av eksplosive områder
EN IEC 60079-14 Håndbok 427 Utførelse av elektriske installasjoner
EN IEC 60079-17 Håndbok 427 Vedlikehold av elektriske installasjoner
EN IEC 60076-32 Håndbok 433 Statisk elektrisitet i eksplosive områder

Eksplosjonsgruppe

Brannfarlige varer er delt inn i eksplosjonsgrupper IIA, IIB eller IIC etter hvilken energi de kan antenne gjennom gnister med energi og resp. dens evne til å slå en flamme gjennom en spalt. Klassifiseringen gjøres for å standardisere beskyttelsesegenskapene til materialer som normalt kan være en antennelseskilde. Gruppe I refererer kun til metangass-luftblanding i gruver. Gruppe II er delt inn i forskjellige undergrupper avhengig av type gassblanding der IIC er den høyeste risikogruppen.


Eksplosive gasser:
IIA F.eks propan, butan, parafin, flybensin og metan
IIB F.eks karbonmonoksid, etanol, etylen og akrylsyre
IIC F.eks hydrogengass, acetylen og karbondisulfid
Støvet er klassifisert på en annerledes måte.


Eksplosivt støv:
IIIA Brennbare støvpartikler større enn 0,5 mm
IIIB Ikke-ledende støvpartikler mindre enn 0,5 mm
IIIC Ledende damppartikler",

Utførelsesformen

Det finnes flere måter å konstruere et produkt for å redusere risikoen for eksplosjon når det skal brukes i en prosess.

Exd Utførende med flammesikker kapsling. Kapslingen er laget så sterk at den kan motstå en eksplosjon på innsiden uten å spre de varme gassene utenfor kapslingen.


Exp Utførende med overtrykk. Overtrykk med ren luft skal alltid være i huset og forhindre at gasser eller støv kommer inn i utsiden.


Exq Utførende med sand. Tennkilden, for eksempel en kontakt omgis av små sandkorn som kjøler de varme gassene på vei ut.


Exo Utførende med olje. Produktet, for eksempel en transformator, er fullstendig omgitt av olje som isolerer det fra omgivelsesluften.

Exe Utførelse med forbedret sikkerhet. F.eks en koblingsboks, som normalt ikke skal kunne gi noen gnister, er produsert på en ekstra sikker måte med hensyn til styrke og isolasjonsavstand.


Exi Utførelse med egen sikkerhet. I begynnelsen av en krets er en energibegrenset barriere. Energien er så begrenset at ikke en kortslutning er nok til å skape en eksplosjon i det farlige området. 


Ex Utførelse for sone 2. Exn er en vanlig betegnelse for ulike utførelsesformer for sone 2. (ExnA, ExnC, ExnR, ExnL og ExnP).


Exm Utførelse med avstøpning. En elektrisk spole kan f.eks. være helt avstøpt og ikke komme i kontakt med omgivelsesluften.

Merking

Produktet må ha en merking som er i samsvar med Ex-sertifikatet.


Den skal inneholde:

  • Produsentens navn og adresse
  • Typebetegnelse for produktet
  • EX-sertfikatnummer
  • Produsentår
  • Utførelsesform
  • CE-merking med antall testinstitutter for kvaliteten på produksjonsbedrifter
Kontakt oss
Har du frågor kring hazardous eller den här nyheten?
053-21 80 01