Handlelisten din
Handlelisten din er tom.
14 August 2020

Jording, en ulykkesforsikring.

Gnister som genereres av statisk elektrisitet er en usynlig fiende i områder der det er fare for eksplosjon og brann. Heldigvis er det sikkerhetstiltak å ta. Start alltid med jording.

I hverdagen kan et støt av en statisk utladning oppleves som et svakt ubehag, men i en gass- eller støvatmosfære kan det få store konsekvenser. I alle prosesser der det er bevegelse, kan strukturen og separasjonen av materialer skape statisk ladning. Det skjer hvis to gjenstander blir gnidd mot hverandre og det blir et overskudd av elektroner i den ene og et underskudd i den andre. I industrielle prosesser kan dette gjøres, for eksempel ved å pumpe, røre, ved fritt fall eller ved at en person beveger seg innenfor området.

Den enkleste og mest pålitelige måten og redusere risikoen for å antenne en elektrostatisk gnist, er å tilkople jording. Ved kontinuerlig å lede den statiske ladningen til jorden, er områdene beskyttet mot brann og eksplosjon.

Noen ganger er det viktig at jordingen er obligatorisk eller på annen måte gir operatøren informasjon før man starter en potensielt eksplosjonsfarlig prosess. Overføring av væsker eller pulver mellom kjøretøyer som tog, lastebiler eller tankbiler kan ofte generere store statiske ladninger. Brennbart pulvermateriale som kommer i kontakt med denne gnisten kan lett antennes. 

Derfor anbefales det jordingssystemer som sikrer overvåking og kontrollering av jordingsvei. Funksjoner som indikering overvåking av jordkretsen jordingsføling og tetningsfunksjoner kontrollerer at jordingen er trygg før den industrielle prosessen kan starte.

En enkel og billig ulykkesforsikring – Start alltid med jording.

Vil du vite mer om jording?

Sammen med Newson Gale har vi gitt ut en manual "Grounding & Bonding Applications Handbook".

Sammen med Malux-mappen ”Förebygg olyckor med statisk electricitet” får du god kunnskap om jording risikoer og hvordan du skal håndtere dem.

Bestill mappe og manual via info@malux.no

Kontakt oss
Har du frågor kring hazardous eller den här nyheten?
053-21 80 01