Handlelisten din
Handlelisten din er tom.
1 Juni 2017

Ny IEC-standard för jording

Ny standard for beskyttelse mot fare for statisk elektrisitet i potensielt eksplosive atmosfærer.

Den internasjonale elektrotekniske komiteen (IEC) har publisert en ny teknisk spesifikasjon: IEC 60079-32-1 ?Explosive atmospheres ? Part 32-1: Electrostatic hazards ? Guidance ?, et veiledende dokument innenfor IECs 60079 ?Eksplosive atmosfærer?. Standarden er designet for å forhindre spredning av brann og eksplosjoner forårsaket av elektriske feil.

STANDARDEN HAR BLITT OPPDELT I SYV DELER.

  • Håndtering av faste materialer
  • Lagring og håndtering av væsker
  • Håndtering av gasser og damper
  • Lagring og håndtering av pulver
  • Lagring og håndtering av eksplosivt materiale
  • For å unngå elektrostatiske utladninger
  • Jording og binding av maskiner

Det er den mest omfattende veiledningen som er produsert så langt, og representerer en sammenhengende global tilnærming for å kontrollere elektrostatiske risikoer på arbeidsplasser. Mer informasjon om gjeldende materialer prosesser/utstyr som kan påvirkes av elektrostatisk utladning og hvordan de kan minimeres, er tydelig beskrevet i spesifikasjonen.

Håndbok og jordingsmappe

Sammen med Newson Gale, har vi gitt ut en håndbok – ”Grounding & Bonding Applications Handbook” – om emnet. Sammen med Malux folder - ”Jorda alltid först” - får du god kunnskap om risikoene, og hvordan du håndterer dem - konkrete tiltak for en tryggere hverdag.

Kontakt oss
Har du frågor kring hazardous eller den här nyheten?
053-21 80 01